Jak stworzyć idealny zespół Scrum?

Jak pokazuje niemal każde agile szkolenie, jednym z kluczowych elementów do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu projektem jest właściwe stworzenie zespołu projektowego.

To od ludzi, ich wiedzy, kompetencji i umiejętności, jak i doświadczenia najczęściej zależy to, w jaki sposób zrealizują oni powierzane zadania, a także w jaki sposób wypełnią swoje obowiązki. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób do swoich zespołów projektowych wybiera osoby o wysokich kompetencjach.

Zdaniem specjalistów, na czele idealnego zespołu projektowego powinna być osoba, która ukończyła szkolenie Scrum master. Podczas tego szkolenia można nauczyć się właściwego podejścia do projektu, jego założeń, celów, czy produktu końcowego. Ponadto, podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak rozdzielić zadania w zespole projektowym i nadzorować pracę innych osób, czy reagować na wszelkie zmiany w trakcie trwania projektu.


Nowoczesne szkolenia dla kadry zarządzające. Zobacz:szkolenia managerskie, szkolenie stres


Doskonale skomponowany zespół Scrum to również taki, który ogromny nacisk kładzie na produkt końcowy zgodny z oczekiwaniami klienta. Aby to osiągnąć, często niezbędny jest product owner, w pełni świadomy obowiązków, jakie na nim spoczywają i doskonale wypełniający swoje zadania.

Z tego względu na to stanowisko powinno się powołać osobę, która ukończyła szkolenie product owner, uzyskała odpowiednią wiedzę na temat zarządzania produktem i projektem oraz wie, w jaki sposób zmobilizować zespół do właściwego podejścia do produktu końcowego.

W zespole projektowym nie powinno zabraknąć również osoby, która odbyła szkolenie Scrum developer. Dzięki temu może realizować wszystkie zadania w projekcie z zachowaniem zasad Scrum. Idealny zespół Scrum powinien być stworzony z osób kompetentnych, świadomych, posiadających właściwe umiejętności i doświadczenie.

Jeśli są to osoby, które odbyły o metodyce Scrum szkolenie, z pewnością ich wiedza i umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektem i realizacji tego projektu są duże. To właśnie z tego względu są to osoby, które najczęściej powołuje się do takich zespołów.