Szkolenia z zamówień publicznych

Zamówienia publiczne pełnią w obcym świecie finansów bardzo istotne znaczenie. Warto więc przyjrzeć się bliżej trybowi ich udzielania. Aktualnie wyróżnia się kilka rodzajów owych trybów. Jednym z najbardziej popularnych jest przetarg, choć i on sam dzieli się na kilka rodzajów.

Tym oto sposobem mamy do czynienia z przetargiem nieograniczonym, który to powstaje w odpowiedzi na ogłoszone wcześniej do sfery publicznej zawiadomienie o zamówieniu. W jego przypadku wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty oczekując, że któryś z nich zostanie wybrany.
Idąc dalej mamy przetarg ograniczony, który stanowi swego rodzaju kontrastujący odpowiednik do wcześniejszej wersji. Tutaj zainteresowani wykonaniem zlecenia wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie do przetargu, zaś ostateczną ofertę mogą złożyć tylko wybrani wykonawcy. Warto jednak podkreślić, że same przetargi nie są jedynym sposobem na zdobycie zlecenia na dane zamówienie publiczne.

Inną formą, z jakiej warto skorzystać są negocjacje. Owszem w pierwszej chwili kojarzą się nam one z staraniem o porozumienie w momencie gdy obie strony konfliktu nie są w stanie go odnaleźć. W tym jednak przypadku są one stosowane w taki sposób, że poszczególni wykonawcy są zaproszeni do składania ofert, które to nie będą zawierały ceny.

Ją zaś ustala się na zasadzie negocjacji w momencie gdy dany wykonawca zostanie już wybrany. To o czym wspomniano to rodzaj negocjacji z ogłoszeniem, istnieje także ich odpowiednik bez ogłoszenia, który to najpierw negocjuje się warunki w stosunku do ogłoszenia, a dopiero następnie zachęca się do składania ofert.

Warto także podkreślić jeszcze jedną formę składania zamówień publicznych. Mowa tutaj o dialogu konkurencyjny. Ta niezwykła nazwa kryje za sobą potrzebę jaką jest najpierw złożenie ofert przez wykonawców, które to wykrystalizowały się po rozmowach z zamawiającym. Istnieje jeszcze kilka innych trybów, które są warte poznania, chcąc więc się dogłębniej zanurzyć w tej wiedzy warto skorzystać z wyszukiwarek internetowych.